Tin tức

Pháo hoa Bộ Quốc phòng có được sử dụng không?

12/05/2023 Bùi Sỹ Chung 0 Nhận xét
Pháo hoa Bộ Quốc phòng có được sử dụng không?

Pháo hoa là gì?

Theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6172:1996 quy định như sau:

Pháo hoa: Là loại pháo khi đốt sẽ phun hoặc (và) phóng ra những chùm tia lửa hoặc những quả cầu lửa với một hoặc nhiều màu sắc rực rỡ, không phát ra tiếng nổ, không hoặc có kèm theo âm thanh.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo :

“1. Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.

a) Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian;

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;

Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

b) Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.”

Theo đó, pháo hoa là pháo chỉ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa pháo hoa nổ ra sao?

Căn cứ tiết 3.3.1 tiểu mục 3.3 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA quy định:

Kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

3.3.1. Pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm của dự án nghiên cứu chế thử và sản phẩm nhập khẩu lần đầu được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này.

3.3.2. Cho phép kiểm tra, thử nghiệm tại khu vực thử nghiệm được chỉ định đối với pháo hoa, pháo hoa nổ nhập khẩu lần đầu tại Việt Nam hoặc nước ngoài nhưng phải phù hợp các quy định của Việt Nam về tiêu chuẩn và phương pháp thử.

3.3.3. Pháo hoa, pháo hoa nổ thành phẩm vào cuối hạn sử dụng và định kỳ 06 tháng 01 lần sau hạn sử dụng phải kiểm tra, đánh giá chất lượng.

3.3.4. Nội dung kiểm tra, thử nghiệm đối với pháo hoa, pháo hoa nổ do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất thực hiện theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

3.3.5. Việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của pháo hoa, pháo hoa nổ tuân theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ phải thực hiện theo các bước nêu trên.

Pháo hoa Bộ Quốc phòng có được sử dụng không?

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo quy định :

“2. Việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

b) Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

d) Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.”

Theo đó, hiện tại chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa khi có đủ các điều kiện trên. Cá nhân có thể mua pháo hoa từ các tổ chức, doanh nghiệp đó.

Như vậy, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được phép mua pháo hoa nhưng chỉ được mua từ các có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép kinh doanh pháo hoa. Cá nhân được phép sử dụng pháo hoa trong dịp Tết nhưng tuyệt đối không được sử dụng pháo hoa với mục đích kinh doanh buôn bán. 

Cách sử dụng pháo hoa của Bộ quốc phòng

Dưới đây là cách sử dụng của một số loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất:

Ống phun nước bạc ngoài trời

Ống phun nước bạc là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ, khi hoạt động phun ra một chùm sáng như một đài phun nước màu trắng bạc. Hiệu ứng sáng cao khoảng 3m.

Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Sản phẩm gồm 5 ống.

Cách sử dụng ống phun nước bạc ngoài trời

– Mở hộp và túi PE, lấy sản phẩm và đặt trên bề mặt cứng và phẳng.

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy dây cháy chậm và lùi ra xa để chờ sản phẩm hoạt động.

Sau khoảng 10 giây pháo mới bắt đầu hoạt động nên rất đảm bảo an toàn.

Ống phun nước bạc trong nhà

Tương tự như ông phun nước bạc ngoài trời, ống phun nước bạc trong nhà là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ, khi hoạt động phun ra một chùm sáng như một đài phun nước màu trắng bạc.

Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Ống phun nước bạc là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ.

Sản phẩm gồm 5 hộp pháo.

Cách sử dụng ống phun nước bạc trong nhà:

– Mở hộp và túi PE, lấy sản phẩm và đặt trên bề mặt cứng và phẳng.

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy dây cháy chậm và lùi ra xa để chờ sản phẩm hoạt động.

Sau khoảng 10 giây pháo mới bắt đầu hoạt động nên rất đảm bảo an toàn.

Ống phun hoa lửa cầm tay

Ống phun hoa lửa cầm tay là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ, khi hoạt động phun ra một chùm tia sáng như một bông hoa lửa màu trắng bạc.

Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sản phẩm hầu như không có khói nên có thể sử dụng trong nhà.

Đóng gói sản phẩm: Túi 5 ống

Cách sử dụng ống phun hoa lửa cầm tay:

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt ở đầu que.

– Chỉ cầm pháo ở phần tay cầm.

– Không chạm tay vào phần pháo đang cháy.

Cây hoa lửa

Cây hoa lửa là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ, khi cháy tạo ra một chùm tia sáng hình bông hoa lửa. Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Sản phẩm gồm 10 que pháo dài nhỏ. Bông pháo sáng mạnh, bung to, đẹp mắt. Hoàn toàn không có khói nên có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.

Cách sử dụng cây hoa lửa:

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt ở đầu que.

– Chỉ cầm pháo ở phần tay cầm.

– Không chạm tay vào phần pháo đang cháy.

Cánh hoa xoay

Cánh hoa xoay là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ. Khi hoạt động pháo tự động xoay và tạo ra vòng xoáy là những chùm tia sáng hình cánh hoa màu trắng bạc rất đẹp.

Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cách sử dụng Cánh hoa xoay

– Mở hộp và túi PE, lấy sản phẩm và đặt trên bề mặt cứng và phẳng theo chiều cánh hoa và nhụy hoa hướng lên trên.

– Dùng tay xoay thử sản phẩm xem có quay trơn nhẹ không, nếu bị kẹt thì nhấc mái xoay ra và điều chỉnh lại sao cho sản phẩm quay trơn nhẹ.

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy dây cháy chậm và lùi ra xa để chờ sản phẩm hoạt động.

Sau khoảng 10 giây pháo mới bắt đầu hoạt động nên rất đảm bảo an toàn.

Thác nước bạc

Thác nước bạc là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ, khi hoạt động phun ra những chùm tia sáng màu trắng bạc như một thác nước đang chảy xuống.

Sản phẩm được sử dụng trong các dịp: Lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cách sử dụng Thác nước bạc

– Mở hộp và túi PE, lấy sản phẩm ra, buộc 2 đầu dây thừng vào vị trí cố định để căng ngang sản phẩm và cách mặt đất tối thiểu là 3m.

– Dùng diêm hoặc bật lửa đốt cháy đầu có dây cháy và lùi ra xa ít nhất 5m để chờ sản phẩm hoạt động.

– Sau khoảng 20 giây pháo mới bắt đầu hoạt động nên rất đảm bảo an toàn.

Pháo hoa Con sò đổi màu

Pháo hoa – Con sò đổi màu là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ. Khi phát hỏa, sản phẩm quay và phun ra chùm tia sáng màu trắng bạc (hoặc có xen lẫn màu vàng), kết thúc chùm tia sáng thì chuyển màu ngọn lửa thành màu đỏ (xanh lơ, tím,…).

Pháo hoa – Con sò đổi màu được sử dụng trong các trường hợp sau: Lễ, hội, tết, sinh nhật, cưới hỏi, liên hoan,…

Pháo hoa Giàn phun viên

Pháo hoa – Giàn phun viên là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ. Khi phát hỏa, một chùm viên cháy có nhiều màu sắc (đỏ, xanh lục, xanh lơ, vàng,…) được phun lên không trung.

Pháo hoa – Giàn phun viên được sử dụng trong các trường hợp sau: Lễ, hội, tết, sinh nhật, cưới hỏi, liên hoan, hội nghị, sự kiện,…

Pháo hoa Giàn phun hoa

Pháo hoa – Giàn phun hoa là một loại pháo hoa không gây tiếng nổ. Khi phát hỏa, từng ống phóng lên tạo hiệu ứng thân bông hoa, khi lên hết tầm cao thì nở ra bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau (xanh, đỏ, tím, vàng,…).

Pháo hoa – Giàn phun hoa được sử dụng trong các trường hợp sau: Lễ, hội, tết, sinh nhật, cưới hỏi, liên hoan, hội nghị, sự kiện,…

Giá bán Pháo hoa Giàn phun hoa: 330.000 đồng/giàn

*Lưu ý an toàn khi sử dụng pháo hoa:

– Tránh cầm pháo quá gần vào người, tránh chạm vào quần áo và các vật dụng dễ cháy.

– Không sử dụng ở những nơi có chứa chất dễ gây cháy, nổ

– Khi sản phẩm cháy hết, đợi sản phẩm không còn tàn lửa mới được bỏ vào thùng chứa rác.

– Bảo quản nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em./.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

icon icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: